Ngân hàng, bảo hiểm

Ngân hàng, bảo hiểm

Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bình Ðịnh

Ðịa chỉ: Số 04 (06 số cũ) Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.
Tel: 056. 3501123/ 3818862/ 0913.440.850/ 0905.099.299
Fax: 056. 3818863
Website:  http://sivcbinhdinh.com.vn
Email: thamdinhgia@sivcbinhdinh.com.vn

 

Ngân hàng Thuong mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam- chi nhánh Quy Nhơn

Địa chỉ: 91 Lê Lợi - TP Quy Nhơn Bình Định

Điện thoại 056. 3822668

Fax: 056. 3820689

Website: http://www.vib.com.vn

Giám đốc: Nguyễn Đình Long - 0913479756

 

Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Định

285 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn

Phòng giao dịch Quy Nhơn:

40 Trường Chinh - TP Quy Nhơn

Tel: 056. 3520680    Fax: 056. 3520690

Phòng giao dịch Diêu Trì:

QL1A, phía Bắc cầu Diêu Trì, thôn Vân Hội, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước

Tel: 056. 3833166   Fax: 056. 3833066

 

Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

Địa chỉ: Tầng 7, nhà số 72 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3520080 

Fax: 056. 3520089

Website: www.bic.vn

 

Công ty Bảo hiểm Bình Định (Bảo Việt)

Địa chỉ: 62 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3824836, 3822556  

Fax: 056. 3823861

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Bình Định

Địa chỉ: 85 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn

Tel: 056. 822288    Fax: 056. 822333

Email:

Website: www.scb.com.vn

 

Quỹ Tín dụng Nhân dân

Địa chỉ: 119 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3815095

 

Chi nhánh Ngân hàng phát triển

Địa chỉ:198 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3824593

 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội

Địa chỉ: 234 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3827757

 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: 64 Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056. 3525627  

Fax: 056. 3525635  

 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Hà My

Địa chỉ: Tổ 20B, KV2, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0914 124 977
Email: cskh@chaohang.vn
Top