Các sở ngành

 

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định
- Địa chỉ: 65 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3646257 - 056.3846519
- Fax: 056.3846616
- Email: kktbinhdinh@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở giáo dục và đào tạo Bình Định
- Địa chỉ: 08 Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0563.820163 - Fax: 056.3826744
- Email: vanphong.sobinhdinh@moet.edu.vn

 

 

Sở Công thương Bình Định
- Địa chỉ: 59 - 61 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822455 - 056.3812161
- Fax: 056.3825043
- Email: sct@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Giao thông vận tải Bình Định
- Địa chỉ: 08 Lê Thánh Tôn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3892172 - Fax: 056.3891536
- Email: vpsgtvtbd@sgtvt.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Bình Định
- Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822231 - Fax: 056.3822231
- Email: svhttdl@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở tư pháp Bình Định
- Địa chỉ: 139 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3813905 - Fax: 056.3823772
- Email: sotuphap@stp.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Xây dựng Bình Định
- Địa chỉ: 32 Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822882 - Fax: 056.3822882
- Email: sxd@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Tài chính Bình Định
- Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3828861 - Fax: 056.3828859
- Email: vaphong@stc.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Tài nguyên và môi trường Bình Định
- Địa chỉ: 08 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3817417 - Fax: 056.3824950
- Email: stnmt@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở y tế Bình Định
- Địa chỉ: 756 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3792549 - Fax: 056.3792276
- Email: vanphong@syt.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định
- Địa chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3824629 - Fax: 056.3827312
- Email: vp@sldtbxh.binhdinh.gov.vn

 

 

Thanh tra Bình Định
- Địa chỉ: 62A Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3522585 - 056.3524753
- Fax: 056.3524753
- Email: vpttt@ttt.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở Ngoại vụ Bình Định
- Địa chỉ: 59 - 61 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3820202 - Fax: 056.3814379
- Email: sngvbd@gmai.com

 

 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Định
- Địa chỉ: 77 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822917 - 056.3812332
- Fax: 056.3827777
- Email: snnptntbd@snnptnt.binhdinh.gov.vn - vanphong@snnptnt.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở thông tin và truyền thông Bình Định
- Địa chỉ: 460 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3815519 - Fax: 056.3815517
- Email: vanphong@stttt.binhdinh.gov.vn

 

 

Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định
- Địa chỉ: 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822628 - Fax: 056.3824509
- Email: skhdt@binhdinh.gov.vn

 

 

Sở khoa học và công nghệ Bình Định
- Địa chỉ: 208 Diên Hồng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3524791 - 056.3522075
- Fax: 056.3523661
- Email: sokhcnbd@vnn.vn

 

 

Sở nội vụ tỉnh Bình Định
- Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816572
- Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn

 

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Hà My
Địa chỉ: Tổ 20B, KV2, P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0914 124 977
E-Mail: chaohang@vnn.vn
Thiết kế bởi Hamytech
Top